kirja ät ideaatio.fi

Keksintöopas

keksintöopas
LASSE JÄMSÄ
KEKSINNÖSTÄ LIIKETOIMINTAA
opas uusien ajatusten myyntiin

Keksintöopas, joka auttaa sinua jalostamaan ideastasi menestyvää liiketoimintaa!

mitä tarkoittaa keksinnön markkinointi?

miten jalostaa keksintö myyntikuntoon?

kuinka keksintöä kannattaa myydä?

olisiko oma yritys ratkaisu?

miten... ketkä...?

Näihin - ja moniin muihinkin - kysymyksiin antaa tämä keksintöopas näkemyksiä, kun keksijänmieltäsi askarruttaa se OMA IDEA!


Keksinnöllä on monta tietä

Keksintö ja innovaatio

A 1. Keksintö syntyy ihmisen päässä, yritys on vain ympäristö

Yritykset luovat olosuhteita ideoiden syntymiselle, mutta ne kumpuavat aina yksilöistä.

Innovaatio

A 2. Innovaatio syntyy, kun on idea, rohkeutta, johtamista ja resursseja

Resursseista tärkein on rohkeus yrittää, mutta tarvitaan paljon muuta, jotta syntyisi innovaatio, kaupallisesti menestynyt keksintö.
Vko 51

Innovaattori on yritysjohtaja

A 3. Jos keksijästä tulee innovaattori, hänestä on tullut myös johtaja

Innovaattori = uuden idean menestyksellisesti kaupallistanut johtaja.
Vko 52

Keksijä ja yritystoiminta

A 4. Innovaation edellytykset ovat harvoin yhden henkilön hallussa

Keksijällä saattaa olla edellytykset oman yritystoiminnan pyörittämiseen, mutta hyvin usein keksijät ja toteuttajat ovat eri henkilöitä.
Vko 1

Keksiminen

B 1. Välähtikö päässäsi outo ajatus - saatoit saada idean

Älä vielä lyö lukkoon sitä, millainen se on, vaan pohdiskele vaihtoehtoja.
Vko 2

Työsuhdekeksintö

B 2. Liittyykö idea työhösi? Silloin ota yhteys esimieheesi tai yrityksen johtoon

Jos keksintö liittyy omiin työtehtäviisi, olet tehnyt työsuhdekeksinnön, johon työnantajalla on oikeuksia.
Vko 3

Analyysi

B 3. Kuvaile keksintö luotettavalle ihmiselle; sinä kehityt sen esittelyssä

Sinä ymmärrät keksintösi, mutta osaatko kuvailla sen uskottavasti toiselle ihmiselle?
Vko 4

"Oikea" keksintö

B 4. Osoita luotto­henkilöllesi että ideasi toimii myös käytännössä

Sinun kannattaa varmistaa ulkopuolisen kanssa, että keksintö toimii.
Vko 5

Kilpaileva keksintö

B 5. Selvitä edes karkeasti ideasi kilpailijat

Etsi "kaupan hyllyltä" ideasi kilpailijat ja vertaa niitä omaan ideaasi.
Vko 6

Keksinnön suojaaminen

B 6. Selvitä ideasi suojattavuus patentti­kirjallisuuden avulla tai kilpailijoita analysoimalla

Mikäli ideasi tuntuu todella hyvältä, teetä patenttitutkimus alan asiantuntijalla.
Vko 7

Talouslaskenta

B 7. Arvioi ideasi taloudellisen merkityksen suuruusluokka

Onko ideasi "kotikylän" bisnes vaiko suuren luokan mullistus ja ketkä olisivat ideasi mukaisen tuotteen loppukäyttäjiä?
Vko 8

Keksinnön tukeminen

B 8. Luottamuk­sellista tukea keksinnön arviointiin ja kehittämiseen

Vastikkeetonta apua keksijä voi saada mm ELY-Keskusten kautta Tuoteväylä-palvelusta.
Täsmennys. Sivulla 36 lukee: "Patentin loukkaamisesta seuraa yleensä haaste ja sopimusneuvottelu korvauksista. Mikäli sopimusta ei synny, käsitellään asiaa tuoteväärennösrikoksena." Tätä on syytä täsmentää toteamalla, että tuotesuojan loukkausta koskevaa riita-asiaa voidaan käsitellä esimerkiksi tekijänoikeusrikoksena, tai kilpailevan tuotteen ollessa hyvin samankaltainen, myös tuoteväärennöksenä, tai jonain muuna immateriaalioikeuksien rikoksena.
Vko 9

Patentti, hyödyllisyysmalli, ...

B 9. Keksintö tulee suojata juuri sopivalla hetkellä

Saman idean voi toteuttaa monella eri tavalla, mutta vain idean pohjalta kehitetty tekninen ratkaisu, keksintö, voi saada patenttisuojan.
Vko 10

Tuoteparannus, uusi tuote

B 10. Keksitkö tuote­parannuksen vaiko kokonaan uuden tuotteen?

Mikäli keksimäsi tuoteparannus ratkaisee tunnetun ongelman tai tekee tuotteesta halvemman, olet vahvoilla.
Vko 11

Ongelmanratkaisu

C 1. Oletko ratkaissut tunnetun ongelman?

Tee luettelo niistä tahoista, joita ongelman ratkaisu saattaisi kiinnostaa ja kenelle asia on kaikkein polttavin.
Vko 12

Yrityksen perustaminen

C 2. Onko sinulla halua ja edellytyksiä yrittäjäksi?

Mahdollistaako elämäntilanteesi yrittäjäksi ryhtymisen ja tekisit päivisin tavallisia töitä ja iltaisin kehittäisit keksintöäsi.
Vko 13

Myyntikontakti

C 3. Pääsetkö tapaamaan oikeaa johtajaa?

Kuka onkaan kannaltasi kaikkein arvokkain kontakti yrityksen sisällä?
Vko 14

Yritysanalyysi

C 4. Hanki tietoa ostaja­kandidaatista, sen toiminnasta, taloudesta, sekä henkilöistä

Valmistusorientoitunut vaiko myyntiorientoitunut yhteistyökumppani?
Vko 15

Liiketoiminnan arvo

C 5. Mikä olisi keksinnön taloudellinen merkitys yritykselle

Käytä taulukkolaskentaa ja laadi taloudellinen laskelma siitä, mikä olisi keksintösi merkitys juuri kyseiselle yritykselle.
Vko 16

Graafinen talousanalyysi

C 6. Tee idean hyödyistä laskelma ja siitä vielä graafinen esitys

Konkretisoi taloudellinen esityksesi graafisella esityksellä - se on vieläpä helppoa!
Vko 17

Toimitusjohtaja vs. tuotekehitysjohtaja

C 7. Esittele ideasi toimitusjohtajalle ja unohda tuotekehitys

Mikä onkaan toimitusjohtajan ja tuotekehitysjohtajan ero?
Vko 18

Yrityksen perustaminen

D 1. Jollei ostajaa löydy, kannattaisiko perustaa oma yritys?

Jos uskot ideaasi vuorenvarmasti, niin oman yrityksen perustaminen on harkinnan arvoinen vaihtoehto.
Vko 19

Keksinnön markkinatutkimus

D 2. Laadi markkina­tutkimus

Selvitä markkinatilanne - vaan mitkä ovatkaan loppujen lopuksi keksintösi kilpailijat!
Vko 20

Liiketoimintasuunnitelma

D 3. Tee liike­toiminta­suunnitelma

Yritystoiminta käsittää paljon paperitöitä ja yksi niistä on liiketoimintasuunnitelma. Kuinka päästä alkuun?
Vko 21

Kustannusanalyysi

D 4. Tee taloudellinen esitys uuden tuotteen kehityksestä myyntihetkeen asti

Laadi yrityksen kirjanpidon pohjalta yksinkertainen yhteenveto, josta ilmenevät talouden päälinjojen kehitykset.
Vko 22

Uuden tuotteen markkinointi

D 5. Tee keksinnöstäsi niin tunnettu, että sitä kysytään

Kukaan ei etsi sellaista, mitä ei tiedä olevan olemassakaan. Internet, näyttelyt, lehtijutut, tilaisuudet...
Vko 23

Yrityksen myynti

D 6. Omien voimavarojen riittävyys

Mitä tehdä kun tuntuu siltä, että oman yrityksen rahkeet eivät sittenkään riitä, vaikka ostajia riittäisi?
Vko 24

Talouslaskelmien perusteet

D 7. Tee ostajalle "malli­suoritus" keksinnön hyödyntämisestä

Kuinka ostajan kannattaisi toimia? Kuinka hoitaa valmistus ja myynti, entä pääomien tarve?
Vko 25

Yrityksen laskentatoimi käyttöön

D 8. Kuinka tehdä graafinen esitys keksinnön toteutuksesta?

Laskelman tulee olla yksinkertainen mutta selkeä. Esimerkki osoitteessa www.ideaatio.fi/laskelma.xls (HUOM: painetussa kirjassa osoite on kirjoitettu väärin).
Vko 26

Ammattimyyjä, "myyntitykki"

D 9. Jos myynti ei sinulta suju, hanki avuksi ammattimyyjä

Ammattitaitoinen myyntimies myy keksintöjä kolme kertaa tehokkaammin kuin teknokraatti - kannattaako keksijän edes yrittää itse?
Vko 27

Tuote-esittely

D 10. Ostavalla yrityksellä tulee olla voimakas kasvamisen tahto

Täysin uudenlaisesta tuotteesta vastuun voi ottaa vain yrityksen ylin johto.
Vko 28

Keksinnön rojalti

E 1. Palkkio keksinnöstä

Idealla sinällään ei ole arvoa, vaan sen hyödyntäminen tuo perustan arvolle ja käytön laajuus arvolle määrän.
Vko 29

Hyvä myyjä saa paikan

E 2. Oletko hyvä markkinoija tai myyjä?

Etenkin hyvä myyjä otetaan mielellään palvelukseen, olipa keksintö melkeinpä mikä tahansa.
Vko 30

Yhteistyö yrityksen kanssa

E 3. Kuinka menetellään lisäideoiden suhteen

Ideoiden virta ei ihan hevin lopu - kuinka menetellä jatkoideoitten kanssa?
Vko 31

Oppaan pohjana väitöskirja

F 1. Lasse Jämsä: "The Conditions Required for Inventions to Achieve Utilisation Agreement"

a) Prototyyppi yksin ei riitä, b) toimitusjohtajan on sitouduttava kehitystyöhön ja c) "Ei keksitty täällä" ilmiö on totta.
Vko 32

Tuotesuoja, tuotteen suojaaminen

F 2. Immateriaali­oikeudet

Aineettomat oikeudet. a) Tekniset teollisoikeudet (patentti, hyödyllisyysmalli, mallisuoja, tavaramerkki, toiminimi, verkkotunnus, integroidun piirin suoja, kasveihin liittyvät suojat, alkuperämerkintä, sopimaton menettely) ja b) taiteelliset tekijänoikeudet (tekijänoikeus, lähioikeudet).
Täsmennys. Sivulla 84 lukee: "Hyödyllisyysmallin voi myöhemmin muuttaa patentiksi." Siinä pitäisi lukea "Hyödyllisyysmallihakemuksen voi muuttaa patenttihakemukseksi".
Tämä pohjautuu etuoikeusaikaan ja edellyttää, että hakemusta tehtäessä se on pyydetty pitämään salaisena. Keksijällä on vuoden verran aikaa muuttaa hakemus hyödyllisyysmallihakemuksesta patenttihakemukseksi tai päinvastoin. Patenttiasiamies tietää, milloin päätökset on viimeistään tehtävä; myös hakemuksen kirjoittaminen ja piirrosten teko vievät aikaa. Tärkeää on, että hakemus ei tule julkiseksi ennen määräaikoja.
Hyödyllisyysmallia varten kerättyä tietoa voi hyödyntää varsinaisen patenttihakemuksen teossa ja päinvastoin. Etuoikeusaika myös mahdollistaa sekä patenttisuojan että hyödyllisyysmallisuojan hakemisen samalle keksinnölle.
Vko 33

Työsuhdekeksintö

F 3. Mikä on työsuhde­keksintö?

Se on työntekijän tekemä keksintö, joka voitaisiin suojata Suomessa patentilla. Yrityksellä on oikeus keksinnön haltuunottoon ja velvollisuus kohtuullisen korvauksen maksuun.
Vko 34

Keksinnön rahoitus

F 4. Neuvoja, palveluita tai rahoitusta

Keksijä voi hakea tukea monelta eri luukulta ja keksinnön rahoitus onkin usein yhdistelmä eri organisaatioitten tuista. Uudenmaan ELY (ex Keksintösäätiö), Suomen Keksijäin Keskusliitto KEKE (aiemmin Keksijäyhdistysten Keskusliitto), Keksijäyhdistykset, Suomen Tuotekehitysyhdistys, Patentti- ja rekisterihallitus, Patenttiasiamiehet, Finnvera, Tekes, Uusyrityskeskukset, Alueelliset kehitysyhtiöt, Kuntien elinkeinoasiamiehet, Keksintökauppiaat, Yrityskummit ja Bisnesenkelit.
- Lisätietoja mm osoitteesta www.menestyvayritys.com (15.8.2014).
Vko 35

Kustannusanalyysi

F 5. Keksinnön taloudelliset laskelmat

Harkiten laadittu vertailulaskelma osoittaa keksinnön hyödyt niin selkeästi, että vieraskin ihminen asian ymmärtää.

Keksintöjen myyntiopas

Käytännön­läheinen, iskulauseen­omaisia toiminta­ohjeita jakava keksintöjen myyntiopas ilman raskasta markkinoinnin teoriaa.
Kirja on helppolukuinen ja käsittelytapa sarjakuvineen on raikas.
Kirjoitettu ihmisille, jotka mieluiten jättävät oppaat lukematta.
Lasse Jämsä:

KEKSINNÖSTÄ LIIKETOIMINTAA

• laajuus 98 sivua
• sivukoko 17,6x25cm
• ISBN 978-952-93- 3343-1
• pehmeä­kantinen
• runsaasti kuvitettu
• piirrokset Maria Munsterhjelm
• toteutus Ideaatio Oy

TkT Lasse Jämsä

Tekniikan tohtori Lasse Jämsä on tehnyt alalta tieteellistä tutkimustyötä ja työskennellyt 40 vuotta keksijöiden, keksintöjen ja tuotekehityksen parissa.